เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สอศ 2566

660208
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์พร้อมด้วย นายเฉลิมพล อุปลี เดินทางเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 230 total views,  3 views today