ติดต่อเรา

  • Call : 080-0066021
  • Address : 1 หมู่ 15  ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่  ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36160
  • Email : bamnet.ac.th@gmail.com
  • Website : www.bamnet.ac.th
  • ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือ ฝ่ายประขาสัมพันธ์ ภายในวันทำการ
  • Facebook : วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์