ติดตามการดำเนินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

นายกฤษนเดช  ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยนางชะลอ สังข์งาม        ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวธัญลักษณ์ หีบขุนทด ผู้รับผิดชอบโครงการ และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินโครงการชีววิถี   เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีฯ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

 879 total views,  1 views today