ลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด และโรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส

660209
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยนายเฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการ นางชะลอ สังข์งาม ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ นายพินิจ ศรีโชติ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 คน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด และโรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส จังหวัดบุรีรัมย์

 301 total views,  2 views today