ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563

631027-03
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อชี้แจ้งและเสนอปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข พร้อมกล่าวนโยบายอาชีวะยกกำลัง 2 “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

 1,022 total views,  1 views today