รับการประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 2565

660210
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้คณะครูดังต่อไปนี้ นายวิทูรย์ รักษาพล หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวศิริวรรณ ชุ่มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ นางสาวมนชุลี สีจันโท นายไกรสร สุริโย นายศุภชัย จันทะรัง นางสาวกัญ์ณัชชาชนก รัตนพร นางสาวมินตรา สีแสง เข้ารับการประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

 292 total views,  1 views today