รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

660215
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดยนายประทีป อนิลบล ประธานกรรมการ นายบัณฑิต ยิ้มน้อย กรรมการ และ นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ณ ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์

 173 total views,  1 views today