นิเทศการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา

นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วย นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการ นายพินิจ ศรีโชติ ทำหน้าที่รอง ผู้อำนวยการ และนายจำรอง พรมพาน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา การจัดการเรียนการสอนระยะสั้น โรงเรียนบ้านท่ากูบ

 504 total views,  4 views today