พิธีแห่บายศรี บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566

660112
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ้พร้อมด้วย นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการ และนายศรัญญู แสนแก้ว เดินทางเข้าร่วมพิธีแห่บายศรี บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง