กิจกรรมประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565


21 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” โดยมี นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบำเหน็จณรงค์

 562 total views,  1 views today