ประเมินวิทยฐานะ ครูวิทูลย์ รักษาพล ปีการศึกษา 2562-2563


นายวิทูลย์ รักษาพล ครูคศ.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ โดยมีดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการฯ และ นางชะลอ สังข์งาม ครูชำนาญการ เป็นกรรมการในการประเมิน

 218 total views,  1 views today