ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น 14-16 พฤศจิกายน 2565


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นายวิทูลย์ รักษาพลและ นางสาวพุทธิดา ช้างเดชา นำนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศสถานศึกษาขนาดเล็ก วันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ