โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม” ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ระยะที่ 2

อบรมวันที่ 26-27 กันยายน 2565

นายกฤษนเดช​ ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์​ มอบหมายให้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม” ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์โดยมีท่าน ดร.อนันท์ งามสะอาด  ให้เกียรติเป็นวิทยากรมอบความรู้ในโครงการ

 166 total views,  1 views today