ประเมินวิทยฐานะ ครูพินิจ ศรีโชติ ปีการศึกษา 2563


นายพินิจ ศรีโชติ ครูคศ.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ โดยมีดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการฯ และ นางชะลอ สังข์งาม ครูชำนาญการ เป็นกรรมการในการปะเมิน

 110 total views,  1 views today