ประเมินวิทยฐานะ ครูทัตปกรณ์ แสงพันธ์ ปีการศึกษา 2562-2563


นายทัตปกรณ์ แสงพันธ์ ครูคศ.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ เข้ารับการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ โดยมี ดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการฯ และ นายพินิจ ศรีโชติ ครูคศ.1 เป็นกรรมการในการประเมิน

 135 total views,  1 views today