ปฐมนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นายไมตรี ภูหัดการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย มาวรรณา หัวหน้าชมรมรักษาดินแดน ดำเนินการปฐมนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 และ เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันร่วมใจ รด.รักษ์โลก ปลูกต้นไม้ 999 ต้น ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

 484 total views,  1 views today