ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เงินงบประมาณ 3,900,000

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเงินงบประมาณ 3,900,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1,234 total views,  2 views today