ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศสำนักงานคณะกรร

 845 total views,  2 views today

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เงินงบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรร

 536 total views,  3 views today

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศสำนักงานคณะกรร

 542 total views

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เงินงบประมาณ 3,900,000

ประกาศสำนักงานคณะกรร

 1,210 total views

Read more

ประกาศ ปิด-เปิด ภาคเรียน และ การลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาช

 3,770 total views,  1 views today

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานคณะกรร

 1,354 total views

Read more