ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เงินงบประมาณ 3,900,000 บาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอ ราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 556 total views,  1 views today