ประกาศ ปิด-เปิด ภาคเรียน และ การลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เรื่องปิด-เปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 3,816 total views,  2 views today