ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3

650210
ดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหาร ที่มารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยความยินดียิ่ง (กลุ่มที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565) โดยทางวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้รับเกียรติเป็นศูนย์ฝึกฯ ในครั้งนี้


ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11WbHz1zlnER6c6vzjmymQToKiBIkKlHy?fbclid=IwAR15VeZEbcToU1a09uUYT99i9qXSe4g7AF7XqonFRcii1AJTm8sY63jdpAo

650213
ดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหาร ที่มารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยความยินดียิ่ง (กลุ่มที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) โดยทางวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้รับเกียรติเป็นศูนย์ฝึกฯ ในครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12DvX7FgJbuOanEFzhp25Jyn6AjzSm23Q?fbclid=IwAR0bffe8WXRgXRoUBan9ddt5LCguUH9mO4nEz0TlmI_dnLXa7oFXMhOmBvQ

 988 total views,  1 views today