โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการเป็นผู้นำและผู้ตาม”

631221-03
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมพล อุปลี และนางปิยรัตน์ พิมพ์วงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการเป็นผู้นำและผู้ตาม” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา