เปิดรับการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนรอบโควต้า

660107
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้งานทะเบียน และคณะครูประจำแผนกวิชา เปิดรับการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนรอบโควต้าของนักเรียนทั้งระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์