พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

660117
นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์มอบหมายให้นายเฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการ และนายนิติ ภูมิ่งเดือน เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี