กิจกรรมประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565


กิจกรรมประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

นายกฤษนเดช ราศีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ งานหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียน การสอน แผนกวิชาช่างยนต์ และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 272 total views,  1 views today