เข้าค่ายอบรมภาวะความเป็นผู้นำสู่การบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


กิจกรรมวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565

นายกฤษนเดช  ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมภาวะความเป็นผู้นำสู่การบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ โดยมี นักเรียน และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมโครงการ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์

 169 total views,  1 views today