รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ปีที่ 2

620912-08 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้นางสาวทัศนัย ปัจมนต์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ปีที่ 2 ในงานการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 940 total views,  1 views today