ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ นางสาววารี เสถียรจัตุรัส และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่งเข้าประกวดระดับ ปวส.
ส่งเข้าประกวดระดับ ปวช.
เป็นประธานเปิดงานโดย นายอาคม เจริญนาม ผอ.วิทยาลัยการเทคนิคชัยภูมิ

 1,067 total views,  1 views today