เข้าแถวหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ขึ้นให้โอวาทข่าวสาร และคำชี้แนะแก่นักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธง


เรื่องการแต่งชุดผ้าไทย ที่ดูดีและเหมาะสม
ยกตัวอย่างโดย ครูธนากร แดงบำรุง และ ครูณัญวดี เสน่ห์จันทร์

 1,994 total views,  3 views today