กิจกรรมเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Read more