กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

621001-1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ให้โอวาทและคำแนะนำ แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

 1,332 total views,  2 views today