กิจกรรมประจำวันที่ 1 กันยายน 2565


กิจกรรมประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบเกียรติบัตรและมอบเข็มลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอวดอาชีวศึกษา ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

« ของ 3 »

 235 total views,  1 views today