พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร