ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565

650202-01 ดร.เฉลิมพล อุปลี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์