โครงการกิจกรรมการไหว้ครู ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท นักศึกษาภาคสมทบ

631221-04
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ นายเฉลิมพล อุปลี และนางปิยรัตน์ พิมพ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู บุคลากร และ นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการไหว้ครู ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา