ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาช

 1,800 total views

Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เงินงบประมาณ 3,900,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read more