ฝึกอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)


วันที่ 3 ตุลาคม 2565

นายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้นายบัญชา บุญมา หัวหน้างานบุคลากร ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)เพื่อสู่การประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการพิจารณาประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของข้าราชการ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนายพรรษา ฉายกล้า นายทองพูน เบ็ญเจิด ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และนายกฤษนเดช ราษีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เป็นวิทยากรและคณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ไม่พบรูปภาพ

 303 total views,  3 views today