เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผลจากการประเมิน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ที่สุด และ ได้รับสิทธิ์ไปประเมินระดับภาค ต่อไป

ทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ทานบำเพ็ญ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ!

 1,020 total views,  1 views today