สมัครเรียนออนไลน์ Online ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปวช. ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคการผลิต / ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / การบัญชี / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

1). วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ >>>>คลิ๊ก!!!<<<<

2). เข้าระบบสมัครเรียนออนไลน์>>>>>คลิ๊ก!!!<<<<<

ส่งใบสมัครและสลิปค่าแรกเข้าที่ลิ้งค์นี้ >>>> GoogleForm<<<<<

วิธีการสั่งใบสมัครและโอนเงิน