โครงการสถานศึกษาปลอดภัย


วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มุ่งมั่นที่จะทำให้สถานศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ปลอดภัย และ น่าอยู่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการมาเรียน ปัจจุบันสถานศึกษาได้ผ่านการประเมินจากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรางวัล ” สถานศึกษาปลอดภัย ” ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน