อบรม “ภาวะผู้นำ” นักศึกษาภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562

ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การบรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศค คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ และ นายสุรชัย นันจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรชัย นันจินดา
« ของ 3 »

 3,322 total views,  1 views today