ที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อภาษาไทย ; วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
English Name ; Bumnet Narong Industrial and Community
Education College.
สถานที่ตั้ง ; เลขที่ 1 หมู่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ตำบลบ้านชวน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36160
โทรศัพท์ ; 080-0066021 ; 080-0066976
โทรสาร ; 0-4412-7107
Website ; www.bamnet.ac.th
E-mail ; Bamnet.ac.th@gmail.com
E-mail ; Bamnet2010@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา
80 ไร่ – งาน – ตารางวามีอาคาร รวม 8 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 58 ห้อง ได้แก่
1. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
2. โรงฝึกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
3. โรงฝึกงานช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
4. อาคารเรียนชั้นเดี่ยว จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
5. ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
6. อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง
7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
8. อาคารศูนย์บ่มเพาะ จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นที่ชุมชน ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านวังพระทราย
ทิศใต้ มีอาณาบริเวณติดต่อกับหมู่บ้านหนองโสน
ทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณติดต่อกับพื้นที่การเกษตรของชุมชน
ทิศตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับถนนบำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบำเหน็จณรงค์
สภาพชุมชนโดยรอบ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก (บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่) อยู่ห่างจากตัวอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร
ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม

 2,724 total views,  1 views today