เด็กอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ สุดเจ๋ง ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์

180 total views

180 total views, no views today

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

620719-6 ว่าที่ร้อยต

506 total views, no views today

Read more