เด็กอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ สุดเจ๋ง ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์

84 total views,

84 total views, no views today

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

620719-6 ว่าที่ร้อยต

434 total views, no views today

Read more