เด็กอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ สุดเจ๋ง ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์

85 total views,

85 total views, 1 views today

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์ ของบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

620927-2 ว่าที่ร้อยต

84 total views, 1 views today

Read more