ข้อมูลอาคารสถานที่

อัพเดทปี 2563

เนื้อที่ของสถานศึกษา
80 ไร่ – งาน – ตารางวามีอาคาร รวม 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 60 ห้อง ได้แก่
1. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
2. โรงฝึกงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
3. โรงฝึกงานช่างยนต์ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
4. อาคารเรียนชั้นเดี่ยว จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
5. ห้องประชุมบำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง
6. อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง
7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
8. อาคารศูนย์บ่มเพาะ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง
9. ร้านกาแฟศูนย์บ่มเพาะ 1 หลัง 1 ห้อง

 750 total views,  1 views today